نمونه سوال امتحانی ترم اول - دی ماه 94

دوم انسانی دوم تجربی دوم ریاضی سوم انسانی سوم تجربی سوم ریاضی چهارم تجربی چهارم ریاضی تاریخ
دین وزندگی دین وزندگی دین وزندگی دین وزندگی دین وزندگی دین وزندگی دین وزندگی دین وزندگی 94/10/05
- - - تاریخ ادبیات - - - 94/10/06 یکشنبه
اقتصاد شیمی شیمی زبان فارسی شیمی شیمی شیمی شیمی 94/10/07  
زبان زبان زبان زبان زبان زبان زبان زبان 94/10/09  
جامعه فیزیک فیزیک جامعه فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک 94/10/12  
آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی فلسفه و منطق - - - - 94/10/13  
جغرافیا جغرافیا جغرافیا جغرافیا زمین جبر و احتمال زمین هندسه تحلیلی 94/10/14  
عربی عربی عربی عربی عربی عربی ریاضی گسسته 94/10/16  
تاریخ ایران زیست ریاضی تاریخ ایران زیست حسابان زیست دیفرانسیل 94/10/19  
ادبیات ادبیات ادبیات ادبیات ادبیات ادبیات ادبیات ادبیات 94/10/21  
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی روانشناسی آمار مبانی - - 94/10/22  
تاریخ ادبیات هندسه هندسه ریاضی ریاضی هندسه - - 94/10/23  

آمار
ریاضی
آمار
آرایه های ادبی
زبان فارسی
زبان فارسی -
-
94/10/26  
- - - - تاریخ معاصر تاریخ معاصر - - 94/10/27  

 

نظرات (0) کلیک ها: 825

حدیث روز

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963